Κτηματολόγιο: Έναρξη δηλώσεων στο κτηματολόγιο για ακίνητα που βρίσκονται στις Κυκλάδες και σε ορισμένες περιοχές της Κρήτης

Το Κτηματολόγιο αποτελεί μια πλήρη καταγραφή των ακινήτων και των νομικών, τεχνικών και άλλων πληροφοριών και εγγραπτέων δικαιωμάτων πάνω στα ακίνητα αυτά που βρίσκονται στην Ελλάδα με σκοπό τη δημιουργία ενός σύγχρονου συστήματος καταγραφής το οποίο θα αντικαταστήσει το προηγούμενο σύστημα εγγραφών στα Υποθηκοφυλακεία, διασφαλίζοντας δημοσιότητα και ασφάλεια συναλλαγών.
Η διαδικασία κτηματολογικών καταγραφών είναι σε εξέλιξη στην Ελλαδα ήδη εδώ και αρκετά χρόνια και πραγματοποιείται σταδιακά ανά γεωγραφική περιοχή.
Σε αρκετές περιοχές, η διαδικασία έχει ήδη ολοκληρωθεί και το Κτηματολόγιο είναι σε λειτουργία, ενώ σε άλλες περιοχές η καταγραφή δεν έχει ακόμα ξεκινήσει.

Πρόσφατα, ξεκίνησε η καταγραφή αναφορικά με ακίνητα στις Κυκλάδες και το Ρέθυμνο στην Κρήτη, και ως εκ τούτου οι ιδιοκτήτες ακινήτων και οι δικαιούχοι δικαιωμάτων αναφορικά με ακίνητα που βρίσκονται στις περιοχές αυτές πρέπει να υποβάλλουν τις δηλώσεις τους, εντός των ακολούθων προθεσμιών:
Για ακίνητα που βρίσκονται στις Κυκλάδες, και πιο συγκεκριμένα στους Δήμους:
– Άνδρου
– Ανάφης
– Θήρας
– Ιητών
– Σικίνου
– Φολεγάνδρου
– Κέας
– Κύθνου
– Μήλου
– Σερίφου
– Μυκόνου
– Αμοργού
– Νάξου και Μικρών Κυκλάδων
– Πάρου και Αντιπάρου
– Τήνου
Η προθεσμία για την υποβολή δηλώσεων για τις Κυκλάδες άρχισε 5-7-2021 και λήγει:
– στις 5-10-2021 για τους κατοίκους της ημεδαπής
– στις 5-1-2022 για τους κατοίκους της αλλοδαπής και το Ελληνικό Δημόσιο
Για τα ακίνητα που βρίσκονται στο Ρέθυμνο, και πιο συγκεκριμένα στους δήμους :
• Αγίου Βασιλείου
• Αμαρίου
• Ανωγείων
• Μυλοποτάμου
• Ρεθύμνου
Η προθεσμία για την υποβολή δηλώσεων για τις Κυκλάδες άρχισε 30-6-2021 και λήγει:

– στις 30-9-2021 για τους κατοίκους της ημεδαπής
– στις 30-12-2021 για τους κατοίκους της αλλοδαπής και το Ελληνικό Δημόσιο

Η μη- καταχώριση ή μη- εμπρόθεσμη καταχώριση δικαιωμάτων από ιδιοκτήτες ή δικαιούχους εγγραπτέων δικαιωμάτων, μπορεί να έχει ως συνέπεια την επιβολή προστίμων, τη δυσκολία πραγματοποίησης συναλλαγών που αφορούν ακίνητα και/ή ακόμα και τον χαρακτηρισμό ακινήτου ως αγνώστου ιδιοκτήτη, και αυτό ακόμα και αν τα δικαιώματα αυτά είναι καταγεγραμμένα στο προϊσχύον σύστημα του Υποθηκοφυλακείου. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό οι ιδιοκτήτες ή δικαιούχοι δικαιωμάτων ακινήτων που βρίσκονται στις περιοχές υπό κτηματογράφηση κα καταχωρήσουν τα δικαιώματά τους εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών.
Η ομάδα των συνεργατών του γραφείου μας είναι καλά καταρτισμένη μπορεί να σας συμβουλέψει και να σας βοηθήσει με την καταγραφή των δικαιωμάτων σας αναφορικά με ακίνητα που βρίσκονται στην Ελλάδα. Μπορούμε επίσης να ελέγξουμε αν τα δικαιώματά σας έχουν καταχωρηθεί και/ή αν έχουν καταχωρηθεί ορθά.
Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας.